Công văn

Tin tổng hợp

image

QUAN TRỌNG : BAMBOO - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN GIÁ VÉ HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA VIỆT NAM

2021-02-26T15:32:47
image

AMERICAN AIRLINES - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH HÀNH LÝ KÝ GỬI HẠNG GHẾ PHỔ THÔNG

2021-02-26T13:54:56
image

VJ - NHẮC LẠI - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH BAY THAY ĐỔI HIỆU LỰC 25/2/2021

2021-06-11T10:48:38
image

QUAN TRỌNG : VNA CV65/CNMT-TMHK TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KIỆN CHUNG NỘI ĐỊA : HOÀN/HỦY/ĐỔI VÉ XUẤT TỪ 24/2/2021

2021-02-24T09:20:28
image

KOREAN AIR - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ ĐÓNG QUẦY CHECK-IN (LÀM THỦ TỤC) CỦA CHUYẾN BAY KE

2021-02-23T16:53:59
image

AIR CANADA - YÊU CẦU MỚI VỀ VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VÀO CANADA VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG (17/02/2021)

2021-02-18T16:45:24
image

CATHAY PACIFIC - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CHUYẾN BAY GIỮA VIỆT NAM VÀ HONGKONG TỪ 20/02/2021 - 26/03/2021

2021-02-18T16:44:45