Vé đoàn

VÉ ĐOÀN

 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 03/12/2022 11:10
QH1032 04/12/2022 16:35
 HAN CXR HAN  / 20

2,240,000 VNĐ

VJ773 08/12/2022 07:10
VJ780 10/12/2022 15:10
 HAN DAD HAN  / 20

1,700,000 VNĐ

VJ505 08/12/2022 07:55
VJ522 10/12/2022 16:45
 HAN UIH HAN  / 20

1,630,000 VNĐ

VJ439 08/12/2022 07:55
VJ434 10/12/2022 15:45
 HAN DAD HAN  / 0

1,600,000 VNĐ

SOLD OUT
VJ505 08/12/2022 07:55
VJ522 10/12/2022 16:45
 SGN VCS SGN  / 20

4,950,000 VNĐ

QH1043 09/12/2022 10:25
QH1042 11/12/2022 14:05
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 09/12/2022 11:10
QH1036 11/12/2022 10:45
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 10/12/2022 11:10
QH1032 11/12/2022 16:35
 HAN CXR HAN  / 20

2,240,000 VNĐ

VJ773 15/12/2022 07:10
VJ780 17/12/2022 15:10
 HAN UIH HAN  / 20

1,630,000 VNĐ

VJ439 15/12/2022 07:55
VJ434 17/12/2022 15:45
 HAN DAD HAN  / 0

1,600,000 VNĐ

SOLD OUT
VJ505 15/12/2022 07:55
VJ522 17/12/2022 16:45
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 17/12/2022 11:10
QH1032 18/12/2022 16:35
 SGN VCS SGN  / 0

2,650,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1043 17/12/2022 10:25
QH1044 18/12/2022 08:40
 HAN VCS HAN  / 0

4,950,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 23/12/2022 11:10
QH1036 25/12/2022 10:45
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 23/12/2022 11:10
QH1036 25/12/2022 10:45
 SGN VCS SGN  / 0

4,950,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1043 23/12/2022 10:25
QH1042 25/12/2022 14:05
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 24/12/2022 11:10
QH1032 25/12/2022 16:35
 SGN VCS SGN  / 0

2,650,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1043 24/12/2022 10:25
QH1044 25/12/2022 08:40
 HAN VCS HAN  / 0

4,900,000 VNĐ

SOLD OUT
QH1037 31/12/2022 11:10
QH1032 01/01/2023 16:35
Hỗ trợ trực tuyến - 26/11/2022
Hỗ trợ Vé Đoàn

Kênh hỗ trợ trong giờ hành chính

;