Bài viết

CHƯƠNG TRÌNH BOOKER CLUB NĂM 2023

 VIETNAM AIRLINES - EN VIET

---------------------------

*** Đối tượng tham gia:

*** Nguyên tắc, điều lệ và nội dung chương trình: xin tham khảo tại đây.

***  Hướng dẫn nhập mã BOOKER CLUB VNA

 1. Trên Sabre DCP

Khi đặt chỗ cho Booker cập nhật ID Booker vào trường OSI khi đặt chỗ như sau:

                4 OSI VN <BKVN><ID Booker>

Trong đó:

•   BKVN: mặc định

•   ID Booker: gồm 5 số cuối, ví dụ 12345

           Ví dụ: 4 OSI VN BKVN12345

 1. Trên Onlineairticket.vn

Khi đặt chỗ thành công , Booker mở mục [Tra cứu thông tin] và chọn mục [Nhập OSI] rồi nhập mã ID Booker vào như hướng dẫn trong hình

--------------------------------------------------------

 1. Doanh thu tính ưu đãi của Booker bao gồm:
 • Doanh thu tính ưu đãi của booker: Là doanh thu thực bay (flown data) trên các chuyến bay thường lệ do VN, 0V, BL khai thác hoặc do VN mua chỗ cứng trên các hãng khác xuất trên stock vé 738. Doanh thu chỉ tính với các vé mua theo nhóm giá có hạng đặt chỗ từ L trở lên, không bao gồm doanh thu xuất theo giá du lịch/đoàn (VNT/VNG) và doanh thu các loại vé thưởng, tặng, tài trợ. Doanh thu tính chiết khấu đã bao gồm YR/YQ, chưa bao gồm các loại thuế, phí khác, gồm:
  • Doanh thu quốc tế khởi hành từ Việt Nam.
  • Doanh thu nội địa.
 • Chỉ tính doanh thu của các vé xuất tại các Đại lý truyền thống có Thỏa thuận hợp tác triển khai khuyến khích bán Booker với Vietnam Airlines.
 • Bỏ quy định về doanh thu tính ưu đãi tối thiểu mà mỗi Booker đạt được hàng tháng để hưởng ưu đãi.
 1. Ưu đãi cho Booker:
 • Giai đoạn áp dụng: 01/10/2023 – 31/12/2023 (sửa đổi thông báo ngày 31/8/2023 v/v Chính sách Booker Club 2023 từ 01/9/2023). 
 • Mức áp dụng đối với Booker: 0.3% doanh thu tính ưu đãi.
 • Hình thức chi trả: Đại lý là đầu mối nhận và chi trả ưu đãi cho Booker.

Để biết thêm thông tin và được giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ kinh doanh hỗ trợ Đại lý của Én Việt

Xin trân trọng cảm ơn!